Bony podarunkowe

REGULAMIN PROGRAMU „BONY PODARUNKOWE”

 • Regulamin określa zasady działania Bonów Podarunkowych. Organizatorem programu jest "Galeria Urody" Monika Kustra z siedzibą w Lipsku przy ul. Zwoleńskiej 21 .Celem Programu jest promocja sprzedaży oraz marketing "Galerii Urody". 
 • "Galeria Urody" produkuje na własny koszt Bony Podarunkowe o wartości 20 zł, 50 zł i 100 zł. Każdy Bon posiada stosowne zabezpieczenia, ułatwiające ich identyfikację i weryfikację autentyczności.
 • Bony Podarunkowe są środkiem płatniczym w Salonie "Galeria Urody" w Lipsku. 
 • Bony Podarunkowe można nabyć w Salonie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:30 do 16:30.
 • Bony Podarunkowe są ważne 6 miesięcy od dnia zakupu Bonu. Po tym terminie Bony nie będą realizowane. Data ważności bonu będzie znajdować się na Bonie.
 • Bony Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 • Bony Podarunkowe, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane.
 • Bony mogą być przyjęte jako środek płatności w przypadku, gdy:
  • a. wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;
  • b. wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu;
  • c. wartość towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu.
  • W przypadku b) klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
  • W przypadku c) klient nie otrzyma zwrotu różnicy.
 • Jeżeli klient przekaże kilka Bonów – suma wartości nominalnej Bonów powinna odpowiadać cenie zakupu towarów.